BRYD SMITTEKÆDEN
Med det målrettede hygiejneprogram til arbejdspladser og det offentlige rum

Covid-19 pandemien har synliggjort risikoen ved smitsomme sygdomme og behovet for både en praktisk og MÅLRETTET TILGANG TIL HYGIEJNE – som supplement til andre tiltag som social distance og mundbind – for at hjælpe med at bryde smittekæden.

Det er en misforståelse, at de største smitterisici er de almindeligt berørte overflader. Det er adfærden hos mennesker, der rører ved disse overflader uden at praktisere god håndhygiejne, som er det virkelige problem.

For at forebygge hyppige gen-kontamineringer er vi nødt til at kombinere rengøring og desinfektion af disse overflader med effektiv håndhygiejne i de situationer, hvor hænderne kan blive forurenede.

Eksperter1 har identificeret, at der er 8 situationer med øget risiko for smittespredning, når du er på arbejdspladsen eller i det offentlige rum. Alle mennesker, der arbejder eller besøger disse steder, kan hjælpe med at bryde smittekæden og eliminere risikoen for at sprede infektioner fra person til person ved at desinficere eller vaske hænderne i disse 8 situationer:

Video

8 SITUATIONER FOR

Målrettet Hygiejne

Targeted Hygiene Door

Før og efter berøring af
fælles overflader

Targeted Hygiene Sneeze

Efter hoste, nys og
tørren næse

Targeted Hygiene Desk

Når du går til og fra dit
arbejdsområde

Targeted Hygiene Meal

Før du laver mad

Targeted Hygiene Meal

Inden spisning 

Targeted Hygiene Toilet Usage

Efter toiletbesøg 

Targeted Hygiene Entrance

Ved ind- og udgange 

Targeted Hygiene Trash

Efter håndtering af affald 

TH_handhygiene

 

SC JOHNSON PROFESSIONAL® 

MÅLRETTET HYGIEJNE PROGRAM

I samarbejde med eksperter og organisationer1 har vi udarbejdet dette hygiejneprogram, så arbejdspladsens ansvarlige personale kan arbejde med målrettet håndhygiejne og rengøring, for at bryde smittekæden.

Hygiejneprogrammet indeholder en lang række produkter til håndhygiejne og -desinfektion og suppleres med effektive guides og materialer til brug på arbejdspladsen eller i det offentlige rum, med fokus på målrettet hygiejne og hvordan man praktiserer god hygiejne.

 

SYNLIG PLACERING FREMMER BRUGEN

Produkterne skal placeres lettilgængelige for at optimere brug. Vi anbefaler placering ved de 8 situationer – dvs. på logiske anvendelsespunkter – således at produktet altid er ved hånden – bogstaveligt talt.

  • Vægmonterede manuelle & touchFREE dispensere – kan anvendes med sæber ved håndvaske, f.eks. i toilet- og køkken områder, og med hånddesinfektion overalt på arbejdspladsen
  • Gulvstandere med touchFREE dispensere – kan anvendes med hånddesinfektion ved ind- og udgange, i f.eks. receptioner og kantiner - dvs. områder med mange mennesker og høj trafik, både medarbejdere og gæster
  • Bordstandere med manuelle eller touchFREE dispensere – kan anvendes med hånddesinfektion ved ind- og udgange, i receptioner, i kantiner – dvs. områder med mange mennesker / megen trafik
  • Pumpeflasker med desinfektion – kan med fordel placeres i eget arbejdsområde på f.eks. skrivebordet

Bliv kontaktet af vores salgsteam!

Når du skal implementere programmet, er klar information og oplysninger til alle medarbejdere og brugere en væsentlig del
af at skabe bevidsthed omkring og forståelse for de 8-Situationer.

Vores salgsteam – alle håndhygiejne-eksperter - kan arbejde med dig, dine medarbejdere, ledere og evt. andre interessenter for at skabe en
målrettet hygiejneløsning tilpasset din arbejdsplads og/eller jeres offentlige rum