CORONAVIRUS-UDBRUD: BAGGRUNDEN OG ANBEFALET BEDSTE PRAKSIS

SC Johnson Professionals hånddesinfektionsmidler overholder teststandarden for desinfektionseffektivitet i forhold til Severe Acute Respiratory Syndrome-related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2): USA-WA1/2020.

Pressemeddelelse, November 2020

Nye tests udført af et uafhængigt laboratorium i USA af SC Johnson Professionals alkoholbaserede hånddesinfektionsmidler, InstantFOAM Complete, InstantFOAM Complete Optidose, InstantGEL Complete og Cutan Gel Handsanitiser, har konkluderet, at disse produkter alle opfylder EN14476:2015-retningslinjer for effektiv inaktivering af Severe Acute Respiratory Syndrome-related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2): USA-WA1/2020.

SC Johnson Professional, der fremstiller hudplejeprodukter af høj kvalitet til arbejdspladser, er glade for at kunne forsikre brugerne om, at ovenstående desinfektionsprodukter nu er blevet testet og har vist sig effektiv til at inaktivere Severe Acute Respiratory Syndrome-related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) i overensstemmelse med retningslinjerne i EN 14476:2015-suspensionstesten, efter 30 sekunders kontakttid. Produkterne opfylder allerede kriterierne for at have "fuldt virusdræbende" egenskaber, dvs. de er effektive mod alle kappebærende og ikke-kappebærende vira i overensstemmelse med EN14476:2015-standarden og er nu blandt de første i verden, der er specifikt testet mod SARS-CoV-2-virusstammen baseret på anerkendte standarder.

EN14476:2015 er den europæiske standard for kvantitativ suspensionstest, der anvendes til at vurdere virusdræbende egenskaber i kemiske desinfektionsmidler beregnet til brug i den medicinske sektor. SC Johnson Professionals fuldt virusdræbende desinfektionsmidler blev testet igen specifikt mod SARS-CoV-2 på baggrund af dets status som ny virus. I henhold til denne teststandard skal desinfektionsmidlet opnå mere end 4 log-reduktioner (en reduktion på 99,99 %) efter en kontakttid på højst 120 sekunder. I denne test opfyldte alle ovennævnte SC Johnson Professionals desinfektionsprodukter disse krav, da de blev testet ved 30 sekunders kontakttid – et godt stykke indenfor standardens kontakttidsgrænse.

SC Johnson Professionals hånddesinfektionsprodukter markedsføres som PT1-biocidholdige produkter, der kun anvendes til hygiejneformål, og selvom de er et af mange effektive redskaber i kampen mod COVID-19-pandemien, forhindrer eller behandler de ikke COVID-19-sygdomme og giver ikke nogen medicinske virkninger eller fordele for brugeren. 

SC Johnson Professional anbefaler, at brugere af de alkoholbaserede hånddesinfektionsmidler InstantFOAM Complete, InstantFOAM Complete Optidose, InstantGel Complete og Cutan Gel Hand Sanitiser påfører en tilstrækkelig mængde af produktet til at holde hænderne våde i 30 sekunder samt sikrer sig, at hænderne dækkes helt med desinfektionsmidlet, også mellem fingre og tommelfingre, omkring fingerneglene og på håndryggen. Yderligere oplysninger om korrekt påføringsteknik mv findes her.

Få yderligere oplysninger om SC Johnson Professional hånddesinfektionsmidler HER


Den 31. december 2019 blev WHO's kontor i Kina informeret om at tilfælde af lungebetændelse med ukendt årsag var opdaget i byen Wuhan i den kinesiske provins Hubei. Den 7. januar fastslog de kinesiske myndigheder, at infektionen skyldtes en ny type coronavirus.

Coronavirus er en "kappeklædt virus", som forårsager sygdomstilfælde varierende fra almindelig forkølelse til mere alvorlige sygdomme som mellemøstligt luftvejssyndrom (Middle East Respiratory Syndrome) og svær akut luftvejssyndrom (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS). Ny coronavirus (nCoV) er en ny virusstamme, der ikke tidligere er blevet identificeret hos mennesker.
Normalt spredes Coronavirus fra en smittet person til andre ved:

 • luftbårent - hoste og nys
 • tæt personkontakt, f.eks. berøring og håndtryk
 • berøring af genstande eller overflader inficeret med virus og efterfølgende berøring af mund, næse eller øjne før håndvask
 • sjældent, via afføring

Der er for nuværende ingen vacciner mod coronavirus, men WHO har udgivet nogle standardanbefalinger til offentligheden. Med henblik på at reducere eksponering for og transmission af en række sygdomme, herunder coronavirus, anbefales følgende, som inkluderer hånd- og åndedrætshygiejne og sikker fødevarehåndtering:

 • vask og desinficer hænderne hyppigt med sæbe og vand eller hånddesinfektion
 • ved hoste og nys dækkes mund og næse i albuebøjningen eller med lommetørklæde, lommetørklædet smides væk, og hænderne vaskes
 • undgå kontakt med personer, der har feber og hoster
 • søg læge omgående ved feber, hoste og åndedrætsbesvær, og oplys sundhedspersonalet om eventuelle nylige rejser
 • ved besøg på fødevaremarkeder med levende dyr i områder med udbrud af ny coronavirus undgås direkte, ubeskyttet kontakt med levende dyr og overflader, der har været i kontakt med dyr
 • undgå at indtage rå eller ikke gennemtilberedte animalske produkter. Råt kød, mælk og dyreorganer skal håndteres efter strenge hygiejneregler for at undgå krydskontaminering til ikke-tilberedte fødevarer, og reglerne for sikker håndtering af fødevarer skal følges.

Der findes på nuværende tidspunkt ikke nogen test for desinfektionsmidlers effektivitet overfor 2019-nCoV, og derfor er ingen produkter fra SCJ Professional blevet testet i forhold til denne nye type coronavirus.

EU's direktiv om biocidholdige produkter fastslår, at:

 • for at opnå en effektiv desinfektion af kappeklædte vira, skal der anvendes produkter, der er testet og godkendt som havende “virusdræbende aktivitet mod kappeklædte vira” eller “begrænset virusdræbende” egenskaber, dvs. effektive mod alle kappeklædte vira og et begrænset antal ikke-kappeklædte vira, eller “fuldt virusdræbende” egenskaber, dvs. effektive mod alle kappeklædte og ikke-kappeklædte vira i henhold til EN14476:2015: A quantitative suspension test for the evaluation of virucidal activity in the medical area
 • Vira af Coronaviridae familien er angivet som eksempler på kappeklædte vira i henhold til EN14476:2015-standarden (og bilag 5 til Guidance on the Biocidal Products Regulation Volume II Efficacy - Assessment and Evaluation (Parts B+C)).

SC Johnson Professional anbefaler kunder at bruge produkter der er blevet uafhængigt testet og viser at opfylde ovenstående krav med egenskaberne “virusdræbende aktivitet mod kappeklædte vira”, ”begrænset virusdræbende” eller “fuldt virusdræbende”:

Alle håndsæber og hånddesinfektionsmidler bør anvendes som en del af en håndhygiejneprotokol i et omfattende og mangesidet program for infektionsforebyggelse, for at hjælpe med til at standse spredning af vira.

Som supplement til brug af ovenstående produkter inkluderer god håndhygiejne også korrekt håndvaske-teknik med vand og sæbe. For at hjælpe med at opnå en god håndvaskteknik har vi lavet nogle retningslinjer som er tilgængelige her, herunder videoer og plakater.


Læs mere om coronavirus-udbruddet på WHO´s hjemmeside: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019