Coronavirus – COVID 19 – wat weten we tot nog toe

Jongstleden 31 december werd door het WHO bureau in China gevallen gemeld van longontstekingen veroorzaakt door, een tot dan toe, onbekende oorzaak. De eerste meldingen kwamen uit Wuhan in de Hubei provincie in China. Een nieuw Coronavirus werd op 7 januari geïdentificeerd als de veroorzaker.

Coronavirussen zijn zogenaamde ‘omhulde virussen’ en behoren tot de Familie van Coronaviridae. Ze kunnen ziekten veroorzaken die varieren van verkoudheden tot zware gevallen die bekend zijn als Middle East Respitory Syndrome (MERS-Cov ) of Schweren Akuten Respitorischen Syndrom ( SARS-CoV).

Het nu bekende Corona virus is een nieuwe stam, die in het verleden niet bij mensen werd vastgesteld. In het algemeen verspreiden Corona virussen zich van mens naar mens door :

 • de lucht via hoesten en niesen.
 • persoonlijk contact zoals aanraken of het schudden van handen.
 • het aanraken van objecten of oppervlakken waarop het virus aanwezig is en het vervolgens aanraken van mond, neus of ogen, voor men zijn handen heeft gewassen.
 • eventueel door fecaal contact of besmetting.

Momenteel bestaan er geen inentingen om mensen te beschermen tegen een mogelijke infectie met het Corona virus. De WHO adviseert de volgende maatregelen te nemen om een mogelijke infectie te voorkomen :

 1. Was je handen regelmatig met water en zeep of gebruik een alcoholhoudend handdesinfectiemiddel.
 2. Bij hoesten en niesen de ellenboog of een papieren zakdoek gebruiken, en die daarna gelijk weg te gooien. Daarna de handen te wassen.
 3. Vermijd contact met personen die koorts hebben of veel hoesten.
 4. Bij het optreden van koorts, hoesten of ademhalingsmoeilijkheden direct een arts te bezoeken. Vertel uw arts daarbij waar en wanner u op reis bent geweest.
 5. Vermijd bij reizen in gebieden waar het Corona virus vastgesteld is het bezoeken van markten of veilingen waar levende dieren aanwezig zijn. Vermijd tevens direct contact aldaar met dieren of plaatsen waar dieren aanwezig waren.
 6. Het eten van rauw of onvoldoende gekookte etenswaren. Rauw vlees, melk of organen moeten omzichtig behandeld worden om kruisbesmettingen met etenswaren te voorkomen.

De EU biocide verordening schrijft voor dat voor een werkzame desinfectie alleen producten dienen te worden gebruikt die getest zijn op omhulde virussen, die een beproefde wering hebben tegen omhulde virussen of een beperkte virucidale werking bezitten m.a.w. een werking tegen naakte en een beperkt aantal omhulde virussen. Dit alles volgens de EN 14476:2015.

De virussen uit de Coronaviridae familie zijn als voorbeeld genoemd in de categorie omhulde virussen in de EU 14476:2015 in bijlage 5 van de richtlijnen van de Biocide Producten Richtlijn Deel 2 – Beoordeling en Indeling Deel B+C.

De volgende producten van SC Johnson Professional zijn door onafhankelijke instanties getest en vervullen de EN 14476:2015 met een volledige of deels volledige virucide werking :

 • Deb InstantFoam® complete - volledige virucide werking
 • Deb® InstantGel Complete - volledige virucide werking
 • Oxybac® -  virucide werking bij omhulde virussen

Uiteraard adviseren wij het plegen van goede handhygiëne ten alle tijden onderdeel te laten zijn van uw persoonlijke hygiëne of handhygiëne protocol.

Meer informatie omtrent de uitbraak van COVID-19 kunt u vinden op de website van de WHO of van het RIVM.

Related news