Verenig u voor universele handhygiëne op deze Wereldhandwasdag 2022

Op 15 oktober is de Wereldhandenwasdag een gelegenheid om het wereldwijde belang van handhygiëne onder de aandacht te brengen. Deze jaarlijkse dag, geïnitieerd door het Global Handwashing Partnership, is gewijd aan de bewustmaking van het belang van handen wassen met zeep als een effectieve en betaalbare manier om ziekten te helpen voorkomen en levens te redden[1]. Het thema van Global Handwashing Day 2022 is 'Unite for Universal Hand Hygiene', een herinnering dat we allemaal ons steentje kunnen bijdragen aan het stimuleren van goed handhygiënegedrag.

Het Global Handwashing Partnership is een coalitie van internationale belanghebbenden en SC Johnson is er trots op lid te zijn van de stuurgroep. Het partnerschap brengt ons samen met andere belangrijke partijen, waaronder overheidsinstanties, niet-gouvernementele organisaties, academische instellingen en commerciële organisaties zoals wijzelf. Samen ondersteunen we het Partnership bij het aanpakken van cruciale onderwerpen in verband met volksgezondheid en handen wassen en helpen we om belangrijke gesprekken te vergemakkelijken die tot wereldwijde veranderingen kunnen leiden.

Handen wassen met zeep is een eenvoudige en effectieve methode om infecties te helpen voorkomen; het verbeteren van de toegang tot handwasfaciliteiten en hygiënegedrag kan wereldwijd grote gezondheidsvoordelen opleveren. Beter handen wassen kan leiden tot een daling van het aantal doden en van de kosten voor gezondheidszorg, alsook tot een stijging van de productiviteit[2] in landen met zowel lage als hoge inkomens over de hele wereld.

Ons werk met het partnerschap

Het partnerschap maakt gebruik van de deskundigheid en ervaring van zijn leden om praktische oplossingen voor te stellen voor gezondheidsproblemen in de hele wereld. Een voorbeeld van de inspanningen van het partnerschap is de samenwerking met instanties als de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) om richtsnoeren op te stellen voor handhygiëne in openbare voorzieningen en gemeenschapsomgevingen.

Wij geloven hartstochtelijk dat handen wassen met zeep en betere universele handhygiëne het potentieel hebben om de wereldwijde gezondheid en economische weerbaarheid tegen de verspreiding van infecties op te bouwen. De Covid-19 pandemie bracht ongekende aandacht voor handhygiëne[3] en het is absoluut noodzakelijk dat de energie hiervan wordt benut.

Sinds de toetreding tot het partnerschap in 2020 is de rol van SC Johnson geweest om ervaring en expertise te leveren ter ondersteuning van de ontwikkeling van wereldwijde beste praktijken. SC Johnson Professional heeft namens het bedrijf een leidende rol op zich genomen door specifieke lessen, gegevens en wetenschappelijk bewijs aan te dragen uit studies die het heeft uitgevoerd, maar ook uit interacties met klanten in de praktijk.

Als wereldwijde leverancier van professionele huidverzorging en reinigingsoplossingen kan SC Johnson Professional inzicht verschaffen in de impact die een slechte handhygiëne kan hebben op bijvoorbeeld werkplekken en scholen. Het partnerschap erkent het belang van gedragsverandering in deze ruimten en door deelname aan de stuurgroep van het partnerschap hebben SC Johnson en SC Johnson Professional de ontwikkeling van denktanks ondersteund om handhygiëne in openbare voorzieningen, werkplekken en scholen aan te pakken.

Dr. John Hines, de Global RD&E Director van SC Johnson Professional, werkt nauw samen met de stuurgroep van het Global Handwashing Partnership. John licht toe: "Sinds we lid zijn geworden van de stuurgroep van het Global Handwashing Partnership, zijn we betrokken geweest bij een reeks belangrijke discussies met andere leden over het aanmoedigen van beste praktijken voor handhygiëne en gedragsverandering. Door denktanks op te richten en de belangrijkste belanghebbenden samen te brengen, heeft het partnerschap de discussie over handhygiëne in scholen, op het werk en in openbare instellingen kunnen aanzwengelen."

Ron Clemmer, Secretariaatsdirecteur van het Global Handwashing Partnership voegde daaraan toe: "Het partnerschap dat we met SC Johnson hebben, is vooral een samenwerkingsverband. Zij hebben ons geholpen om cruciale discussies over handhygiëne in openbare ruimten aan te zwengelen.

"Bij het Global Handwashing Partnership werken we zeer nauw samen met organisaties als UNICEF en de WHO. Het is voor ons dus van groot belang dat onze stuurgroepleden de juiste ervaring hebben, deskundig zijn op hun gebied en dat we dezelfde doelstellingen nastreven - SC Johnson, en SC Johnson Professional in het bijzonder, zijn precies dit en hebben het afgelopen jaar waardevolle inzichten verschaft."

 

Eenheid voor universele handhygiëne

SC Johnson gelooft in universele handhygiëne. Bewustmaking van goed handhygiënegedrag buiten het huis is van vitaal belang om infectieketens te doorbreken, en door dit profiel te verhogen in de landen waar we actief zijn, kunnen we ook wereldwijd actie ondersteunen.

John voegde daaraan toe: "Handhygiëne is iets wat voor ons allemaal belangrijk is - infecties maken geen onderscheid en als individu zijn we, waar we ook zijn, allemaal vatbaar. Ons verenigen voor universele handhygiëne betekent dat iedereen overal ter wereld dezelfde preventieve maatregelen neemt en op dezelfde manier voor elkaar zorgt.

"Ieder van ons brengt een stukje van het geheel in - het is niet genoeg dat een facility manager bijvoorbeeld alleen maar ontsmettingsstations ter beschikking stelt. We moeten bewustwording en beste praktijken stimuleren, zodat iedereen begrijpt welke rol hij of zij moet spelen in handhygiëne en in het voorkomen van de verspreiding van ziektekiemen."

Lees hier meer over het Global Handwashing Partnership.
 

[1]Wereldhandenwasdag | Het wereldwijde publiek-private partnerschap voor handen wassen

[2]Economische impact | Het wereldwijde partnerschap voor handen wassen

[3]Staat van de handhygiëne in de wereld: Een wereldwijde oproep tot actie om van handhygiëne een prioriteit te maken in beleid en praktijk (who.int)

Related news