BRYT SMITTEKJEDEN
Med Det Målrettede Hygieneprogram til Arbeidsplasser og Det Offentlige Rom

Covid-19-pandemien har synliggjort risikoen ved smittsomme sykdommer og behovet for både en praktisk og MÅLRETTET TILGANG TIL HYGIENE – som supplement til andre tiltak som sosial distansering og munnbind – for å bidra til å bryte smittekjeden.

Det er en misforståelse at de største smitterisikoene er de mest berørte flatene. Det er atferden til menneskene som berører disse flatene uten å praktisere god håndhygiene, som er det virkelige problemet.

For å forebygge hyppige gen-kontamineringer er vi nødt til å kombinere rengjøring og desinfeksjon av disse flatene med effektiv håndhygiene i situasjoner der hendene kan bli forurenset.

Eksperter1 har identifisert at det er 8 situasjoner med økt risiko for smittespredning når du er på arbeidsplassen eller i det offentlige rom. Alle som arbeider på eller besøker disse stedene kan bidra til å bryte smittekjeden og eliminere risikoen for å spre infeksjoner fra person til person ved å desinfisere eller vaske hendene i disse 8 situasjonene.

Video

8 SITUASJONER FOR

Målrettet Hygiene

Targeted Hygiene Door

Berøring av felles overflater

Targeted Hygiene Sneeze

Etter hoste eller nysing

Targeted Hygiene Desk

Når du går til og fra arbeidsområdet

Targeted Hygiene Meal

Tilberedning av mat

Targeted Hygiene Meal

Før spising

Targeted Hygiene Toilet Usage

Etter toalettbesøk

Targeted Hygiene Entrance

Ved inn- og utganger

Targeted Hygiene Trash

Ved håndtering av avfall

TH_handhygiene

 

SC JOHNSON PROFESSIONAL® 

MÅLRETTET HYGIENEPROGRAM

I samarbeid med eksperter og organisasjoner1 har vi utarbeidet dette hygieneprogrammet slik at arbeidsplassens ansvarlige personale kan arbeide med målrettet håndhygiene og rengjøring for å bryte smittekjeden.

Hygieneprogrammet omfatter en lang rekke produkter til håndhygiene og hånddesinfeksjon, og suppleres med effektive veiledninger og materialer til bruk på arbeidsplassen eller i det offentlige rom, med fokus på målrettet hygiene og hvordan man praktiserer god hygiene.

 

SYNLIG PLASSERING FREMMER BRUKEN

Produktene skal plasseres lett tilgjengelig for å optimalisere bruken. Vi anbefaler plassering ved de 8 situasjonene – dvs. på logiske brukspunkter – slik at produktet alltid er for hånden – bokstavelig talt.

  • Veggmonterte manuelle & touchFREE dispensere – kan brukes med såper til håndvasken, f.eks. i toalett- og kjøkkenområder, og med hånddesinfeksjon overalt på arbeidsplassen
  • Gulvstativ med touchFREE dispensere – kan brukes med hånddesinfeksjon ved inn- og utganger i f.eks. resepsjoner og kantiner – dvs. områder med mange mennesker og høy trafikk, både medarbeidere og gjester
  • Bordstativ med manuelle eller touchFREE dispensere - kan brukes med hånddesinfeksjon ved inn- og utganger i resepsjoner og kantiner – dvs. områder med mange mennesker / mye trafikk
  • Pumpflasker med desinfeksjon – kan gjerne plasseres i eget arbeidsområde på f.eks. skrivebordet

 

 

Bli kontaktet av vårt salgsteam!

Når du skal implementere programmet, er klar informasjon og tydelige opplysninger til alle medarbeidere og brukere en vesentlig del av det å skape bevissthet rundt og forståelse av de 8 situasjonene.

Salgsteamet vårt er alle eksperter på håndhygiene, og kan samarbeide med deg, dine medarbeidere, ledere og ev. andre interessenter for å skape en målrettet hygieneløsning tilpasset din arbeidsplass og/eller deres offentlige rom.