CORONAVIRUS-UTBRUDD: BAKGRUNNEN OG ANBEFALT BESTE PRAKSIS

SC Johnson Professional hånddesinfeksjonsmidler oppfyller teststandarden for desinfiseringseffekt mot Severe Acute Respiratory Syndrome-related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2): USA-WA1/2020.

Pressemelding, november 2020

Ny testing utført av et uavhengig laboratorium i USA på SC Johnson Professionals alkoholbaserte hånddesinfeksjonsmidler, InstantFOAM Complete, InstantFOAM Complete Optidose, InstantGEL Complete og Cutan Gel Handsanitiser, har konkludert at alle disse produktene oppfyller retningslinjene i EN14476:2015 for effektiv deaktivering av Severe Acute Respiratory Syndrome-related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2): USA-WA1/2020.

SC Johnson Professional produserer hudpleieprodukter av høy kvalitet til bruk på arbeidsplassen, og kan forsikre brukerne om at desinfeksjonsproduktene nevnt ovenfor nå er testet og viser seg å deaktivere effektivt Severe Acute Respiratory Syndrome-related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) i henhold til retningslinjene i EN14476:2015 for suspensjonstest, etter 30 sekunders kontakttid. Produktene oppfyller allerede kriteriene for å ha «fullstendig virusdrepende» egenskaper, dvs. de er effektive mot alle kappekledde og ikke-kappekledde virus i henhold til standarden EN14476:2015, og er nå blant de første i verden som er spesifikt testet mot SARS-CoV-2-virusstammen i henhold til anerkjente standarder.

EN14476:2015 er den europeiske standarden for kvantitativ suspensjonstestmetode som brukes til å evaluere de virusdrepende egenskapene til kjemiske desinfeksjonsmidler som er ment for bruk innen helsevesenet. SC Johnson Professionals fullstendig virusdrepende desinfeksjonsmidler ble testet på nytt spesielt mot SARS-CoV-2 på grunn av virusets status som et «hittil ukjent» eller nytt virus. I denne teststandarden må desinfeksjonsmiddelet oppnå mer enn 4 logg-reduksjoner (en 99,99 % reduksjon) etter en kontakttid på maksimalt 120 sekunder. I denne testen oppfylte SC Johnson Professionals desinfeksjonsmidler disse kravene når de ble testet med 30 sekunders kontakttid, altså godt innenfor kontakttidsgrensen til standarden.

SC Johnson Professionals hånddesinfeksjonsmidler markedsføres som PT1-biocide produkter som brukes til humane hygieneformål, og selv om de er et av mange effektive verktøy i kampen mot COVID-19-pandemien, verken forhindrer eller behandler de COVID-19-sykdom eller gir noen medisinske effekter eller fordeler for brukeren. 

SC Johnson Professional anbefaler at brukere av de alkoholbaserte hånddesinfeksjonsmidlene InstantFOAM Complete, InstantFOAM Complete Optidose, InstantGEL Complete og Cutan Gel Handsanitiser påfører nok av produktet til at hendene er våte i 30 sekunder og sørger for at hendene er helt dekket med desinfiseringsmiddel, inkludert mellom fingre og tomler, rundt fingerneglene og på håndbakene. Du finner mer informasjon om riktig påføringsteknikk her.

Du finner mer informasjon om SC Johnson Professional hånddesinfeksjonsmidlene her.


Den 31. desember 2019 ble WHO og kinesiske myndigheter informert om at det var påvist tilfeller av lungebetennelse med ukjent årsak i storbyen Wuhan i Hubei-provinsen i Kina. Et nytt coronavirus ble identifisert som det forårsakende viruset av kinesiske myndigheter 7. januar.

Coronavirus er et «kappekledd virus» som forårsaker sykdom som vanlig forkjølelse og mer alvorlige sykdommer som Middle East Respiratory Syndrome og Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Et nytt coronavirus er en ny stamme som tidligere ikke er identifisert hos mennesker.
Coronavirus spres vanligvis fra en smittet person til andre via:

 • luften ved hoste og nys
 • nærkontakt som berøring eller håndtrykk
 • berøring av en gjenstand eller overflate med viruset på seg, og deretter berøring av munnen, nesen eller øynene før håndvask
 • avføring, i sjeldne tilfeller

Det finnes foreløpig ingen vaksiner som beskytter mot coronavirus-infeksjon. WHOs standard anbefalinger til allmennheten for å redusere eksponering for og spredning av en rekke sykdommer, er som følger og omfatter hånd- og luftveishygiene, og god praksis for matvaresikkerhet:

 • Vask hendene regelmessig med alkoholbasert desinfeksjonsmiddel eller såpe og vann;
 • Dekk til munn og nese med bøyd albue eller et papirlommetørkle ved hoste eller nys – kast papirlommetørkleet umiddelbart og vask hendene;
 • Unngå nærkontakt med personer som har feber og hoste;
 • Dersom du har feber, hoste og pustevansker skal du oppsøke lege tidlig og informere om nylige reiser;
 • Ved besøk på markeder i områder med tilfeller av det nye coronaviruset, skal du unngå direkte ubeskyttet kontakt med levende dyr og overflater som er i kontakt med dyr;
 • Inntak av rå eller for lite kokte/stekte animalske produkter bør unngås. Rått kjøtt, melk eller animalske organer bør håndteres med varsomhet for å unngå kryssmitte med ukokte/ustekte matvarer, i tråd med god praksis for matvaresikkerhet.

Det finnes for tiden ingen effektivitetstest for desinfiseringsmidler mot coronavirus, og derfor er ingen SCJ Professional-produkter blitt testet mot denne stammen av coronaviruset.

EUs biocidforskrift sier at:

 • til effektiv desinfisering mot kappekledd virus skal det brukes produkter som er testet og dokumentert å ha «Virusidal aktivitet mot kappekledd virus» eller «Begrensede virusidale» egenskaper, dvs. effektive mot alle kappekledde virus og et begrenset antall ikke-kappekledde virus, eller til slutt «Fullstendig virusidale» egenskaper, dvs. effektive mot alle kappekledde og ikke-kappekledde virus i tråd med EN14476:2015: A quantitative suspension test for the evaluation of virucidal activity in the medical area.
 • Virus i coronaviridae-familien står oppført som eksempel på kappekledd virus i EN14476:2015-standarden (og tillegg 5 i Guidance on the Biocidal Products Regulation Volume II Efficacy – Assessment and Evaluation (Parts B+C)).

SC Johnson Professional anbefaler kundene å bruke produkter som har blitt uavhengig testet og vist å oppfylle kravene ovenfor med egenskapene enten «Virusidal aktivitet mot kappekledd virus», «Begrensede virusidale» eller «Fullstendig virusidale».

Alle håndsåper og desinfeksjonsmidler bør brukes som en del av en håndhygieneprotokoll for å bidra til å stanse spredningen av virus i et omfattende, mangesidig program for infeksjonsforebygging..

Som komplement til bruken av ovennevnte produkter, inkluderer god håndhygiene også riktig håndvask-teknikk med vann og såpe. For å bidra til en god håndvask-teknikk, har vi laget retningslinjer som er tilgjengelig her, inkludert videoer og plakater.


Lær mer om koronavirus-utbruddet på WHOs nettsted: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019