Støtt opp om den universelle håndhygienen på Global Handwashing Day 2022

Global Handwashing Day 15. oktober er en mulighet for oss alle til å stå sammen i erkjennelsen av hvor viktig håndhygiene er over hele verden. Den årlige markeringen er et initiativ fra Global Handwashing Partnership med mål om å øke bevisstheten om hvordan det å vaske hendene med såpe, er en effektiv og rimelig måte å forebygge sykdom og redde liv på [1]. Temaet for Global Handwashing Day 2022 er «Unite for Universal Hand Hygiene», en påminnelse om at vi alle kan gjøre vårt for å oppfordre til god håndhygiene.

Global Handwashing Partnership er en samling internasjonale aktører, og SC Johnson er stolt over å være medlem av styringskomiteen i dette partnerskapet. Partnerskapet bringer oss sammen med andre sentrale aktører, inkludert offentlige etater, multilaterale organisasjoner, frivillige organisasjoner, akademiske institusjoner og kommersielle organisasjoner som oss selv. Sammen støtter vi partnerskapet ved å ta opp viktige spørsmål knyttet til folkehelse og håndvask, og hjelper til med å etabler en viktig kommunikasjon som kan være medvirkende til globale endringer.

Håndvask med såpe er en enkel og effektiv metode for å forhindre infeksjoner. Det å forbedre tilgangen til håndvask og god hygieneatferd kan potensielt skape store helsegevinster over hele verden. Bedre håndvask kan føre til at færre liv går tapt, og til reduserte helsekostnader, i tillegg til større produktivitet [2] i både lavinntektsland og høyinntektsland over hele verden.

Vårt arbeid med partnerskapet

Partnerskapet nyter godt av ekspertisen og erfaringen til medlemmene for å foreslå praktiske løsninger på helseproblemer rundt om i verden. Et eksempel på partnerskapets innsats er et samarbeid med instanser som Verdens helseorganisasjon (WHO) for å lage retningslinjer for håndhygiene i offentlige anlegg og i lokalsamfunn.

Vi tror at håndvask med såpe og bedre generell håndhygiene har potensial til å styrke den globale folkehelsen og forebygge spredning av infeksjoner. Covid-19-pandemien satte et helt nytt fokus på håndhygiene [3], og det er viktig at lærdommene fra dette blir brukt godt.

Siden partnerskapet ble inngått i 2020, har SC Johnsons rolle vært å bidra med erfaring og ekspertise for å støtte utviklingen av beste praksis globalt. På vegne av SC Johnson har SC Johnson Professional tatt en lederrolle ved å bidra med spesifikke erfaringer, data og funn fra vitenskapelige studier, men også fra reelle kundeinteraksjoner. Som en global leverandør av profesjonelle hudpleie- og rengjøringsløsninger kan SC Johnson Professional gi innsikt i hvilken påvirkning dårlig håndhygiene kan ha på for eksempel arbeidsplasser og skoler. Partnerskapet anerkjenner viktigheten av å drive atferdsendring på disse områdene, og gjennom deltakelse i styringsgruppen har SC Johnson og SC Johnson Professional støttet utviklingen av tenketanker for å ta opp håndhygiene i offentlige fasiliteter, arbeidsplasser og skoler.

Dr. John Hines, SC Johnson Professionals globale RD&E-direktør, jobber tett med styringsgruppen for Global Handwashing Partnership. «Etter at vi ble medlemmer av Global Handwashing Partnership-styringsgruppen, har vi vært involvert i en rekke viktige diskusjoner med andre medlemmer for å oppmuntre til beste praksis for håndhygiene og atferdsendring. Ved å opprette tenketanker og bringe sammen sentrale aktører, har partnerskapet vært i stand til å å styre samtalen rundt håndhygiene på skoler, arbeidsplasser og i offentlige fasiliteter», sa John.

Ron Clemmer, sekretariatsdirektør for Global Handwashing Partnership, la til: «Partnerskapet vi har med SC Johnson, er i høy grad et samarbeid. De har vært medvirkende til å hjelpe oss med å styre viktige diskusjoner rundt håndhygiene i offentlige rom.

I Global Handwashing Partnership jobber vi veldig tett med organisasjoner som UNICEF og WHO, så det er avgjørende for oss at medlemmene av styringskomiteen har den rette erfaringen, og er eksperter på sitt område, og at vi deler felles mål. SC Johnson , og særlig SC Johnson Professional, oppfyller akkurat dette og har gitt uvurderlig innsikt det siste året.»

Sammen for universell håndhygiene

SC Johnson deler troen på viktigheten av universell håndhygiene. Å øke bevisstheten om god håndhygiene utenfor hjemmet er avgjørende for å bryte smittekjeder, og ved å øke bevisstheten i landene vi opererer i, kan vi også støtte tiltak over hele verden.

John la til: «Håndhygiene er noe som er viktig for oss alle – infeksjoner diskriminerer ikke, og som enkeltpersoner er vi alle utsatt for dem, uansett hvor vi bor. Å stå sammen om universell håndhygiene betyr at alle praktiserer de samme forebyggende tiltakene og passer på hverandre på samme måte rundt om i verden.

«Hver av oss tar med en del av helheten – for eksempel er det ikke nok at en eiendomsforvalter bare stiller med desinfeksjonsstasjoner. Vi må skape bevissthet og fremme beste praksis, slik at alle forstår rollen de har i forhold til håndhygiene og bidrar til forhindre spredning av mikroorganismer.»

Finn vårt gratis håndhygienemateriell og mer informasjon om beste praksis her.

Finn ut mer om Global Handwashing Partnership her.

 

Om SC Johnson og Global Handwashing Partnership

SC Johnson har sittet i Global Handwashing Partnerships styringskomité siden 2020. SC Johnson Professional er SC Johnsons håndhygieneeksperter og bidrar med ekspertise, erfaring og dokumentasjon som er med på å forme partnerskapets arbeid.

Related news