InstantFOAM® Complete OPTIDOSE™

Alkoholbasert hånddesinfeksjon skum 

Bakteriedrepende | Virusdrepende | Soppdrepende | Mykobakteriedrepende

KONTAKT OSS

Available in:

Tillbebør