InstantGEL® COMPLETE

Alkoholbasert hånddesinfeksjonsgel

Bakteriedrepende | Virusdrepende | Soppdrepende | Mykobakteriedrepende

KONTAKT OSS

Tilgjengelig i

Tillbebør