Kresto® Classic

Kraftig Håndrens for svært vanskelig smuss

Olje | Fett | Karbonsvart | Smøremiddel

KONTAKT OSS

Available in: