CORONAVIRUS-UTBROTT: BAKGRUNDEN OCH REKOMMENDERAD BÄSTA PRAXIS

SC Johnson Professional Handdesinfektionsprodukter uppfyller teststandarden för desinfektionseffektivitet mot Severe Acute Respiratory Syndrome-related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2): USA-WA1/2020.

Pressmeddelande november 2020

Nya tester som genomförts av ett oberoende laboratorium i USA på SC Johnson Professionals alkoholbaserade handdesinfektionsprodukter InstantFOAM Complete, InstantFOAM Complete Optidose, InstantGEL Complete og Cutan Gel Handsanitiser visar att dessa produkter uppfyller riktlinjerna i EN14476:2015 för effektiv inaktivering av Severe Acute Respiratory Syndrome-related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2): USA-WA1/2020.

SC Johnson Professional, tillverkare av hudvårdsprodukter av hög kvalitet, är glada att kunna försäkra användarna om att de desinfektionsprodukter som nämns ovan nu har testats och visat sig på ett effektivt sätt inaktivera Severe Acute Respiratory Syndrome-related Coronavirus 2 (SARS-CoV-2) efter 30 sekunders kontakttid i enlighet med riktlinjerna för suspensionstestet i EN14476:2015. Produkterna uppfyller redan kriterierna för "helt virusdödande" egenskaper, vilket innebär att de är effektiva mot alla höljevirus och nakna virus i enlighet med standarden EN14476:2015 och de är nu bland de första i världen som har testas specifikt mot SARS-CoV-2-virusstammen enligt erkända standarder.

EN14476:2015 är den kvantitativa suspensionstestmetod enligt europeisk standard som används för att utvärdera virucidala egenskaper hos kemiska desinfektionsmedel avsedda att användas inom den medicinska sektorn. SC Johnson Professionals helt virusdödande medel har omtestats specifikt mot SARS-CoV-2 på grund av virusets status som "nytt" eller "nyupptäckt" virus. I denna teststandard måste desinfektionsmedlet uppnå mer än 4 log-reduktioner (99,99-procentig reduktion) efter en kontakttid på högst 120 sekunder. I denna testning uppfyllde SC Johnson Professionals desinfektionsprodukter framför allt dessa krav när de testades under 30 sekunders kontakttid – väl inom standardens gränsvärde för kontakttid.

SC Johnsons professionella handdesinfektionsprodukter marknadsförs som PT1-biocidprodukter som används för mänsklig hygien och även om de är ett av många effektiva verktyg i kampen mot COVID-19-pandemin förhindrar eller behandlar de inte COVID-19-sjukdomar och ger inte heller några medicinska effekter eller fördelar för användaren. 

SC Johnson Professional rekommenderar att användarna av företagets alkoholbaserade handdesinfektion InstantFOAM Complete, InstantFOAM Complete Optidose, InstantGEL Complete och Cutan Gel Handsanitiser applicerar tillräckligt med produkt för att hålla händerna våta i 30 sekunder och ser till att hela händerna täcks med desinficeringsmedel, även mellan fingrar och tummar, runt naglarna och på baksidan av händerna. Mer information om korrekt appliceringsteknik finns här.

För mer information om SC Johnson Professional handdesinfektionsprodukter, se här.


Den 31 december 2019 informerades WHO:s Kinakontor om fall av lunginflammation av okänd orsak som upptäckts i Wuhan City i provinsen Hubei i Kina. Den 7 januari identifierade de kinesiska myndigheterna en ny coronavirus som orsakande virus.

Coronavirus är en 'höljeförsett virus' som orsakar sjukdom – från vanlig förkylning till allvarligare sjukdomar, t.ex. Middle East Respiratory Syndrome och Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Ett nytt coronavirus är en ny stam som inte tidigare har identifierats hos människor.
Coronavirus sprids vanligen från en infekterad person till andra genom:

 • luften via hosta och nysningar
 • kroppskontakt, som beröring eller handskakning
 • beröring av ett objekt eller yta med virus, och därefter beröring av mun, näsa eller ögon innan handtvätt
 • i sällsynta fall, fekal smitta

För närvarande finns det inga vaccin för att skydda mot mänsklig coronavirusinfektion. WHO:s standardrekommendationer för allmänheten för att minska exponering för och överföring av en rad sjukdomar är som följer, inklusive hand- och andningshygien och säker livsmedelshantering:

 • Tvätta händerna ofta med alkoholbaserad handtvätt eller tvål och vatten.
 • Vid hosta och nysningar, täck över munnen och näsan med armvecket eller papper – släng papperet direkt och tvätta händerna.
 • Undvik kontakt med personer som har feber och hosta.
 • Om du har feber, hosta och andningssvårigheter, sök läkarhjälp tidigt och berätta om tidigare resehistorik för din vårdgivare.
 • När du besöker marknader med levande djur i områden som drabbas av det nya coronaviruset, undvik direkt, oskyddad kontakt med levande djur och ytor som är i kontakt med djur.
 • Undvik konsumtion av råa eller inte helt tillagade djurprodukter. Rått kött, mjölk eller djurorgan bör hanteras med försiktighet för att undvika korskontaminering med råa livsmedel, i enlighet med god sed för livsmedelshantering.

Det finns för närvarande inget tillgängligt test av desinfektionsmedels effektivitet mot coronavirus, därför har inga av SCJ Professional-produkter testats med avseende på den här stammen av coronavirus.

EU:s förordning om biocidprodukter uppger att:

 • för effektiv desinfektion mot höljeförsett virus bör produkter, som har testats och visat sig ha "Virusdödande effekt på höljeförsedda virus” eller "Begränsat virusdödande" egenskaper, t.ex. effektivt mot alla höljeförsedda virus & begränsat antal icke-höljeförsedda virus, eller slutligen "Fullt virusdödande" egenskaper, t.ex. effektivt mot alla höljeförsedda och icke-höljeförsedda virus i enlighet med EN14476:2015: A quantitative suspension test for the evaluation of virucidal activity in the medical area, användas.
 • Virus i coronaviridaefamiljen är listade som exempel på höljeförsett virus i standarden EN14476:2015 (och appendix 5 i Guidance on the Biocidal Products Regulation Volume II Efficacy – Assessment and Evaluation (Parts B+C)).

SC Johnson Professional rekommenderar kunder att använda produkter som är oberoende testade, och visat sig uppfylla ovanstående krav för "Virusdödande effekt på höljeförsedda virus", "begränsat virusdödande "eller" Fullt virusdödande".

Alla handtvålar och handdesinfektionsmedel bör användas som en del av en handhygienrutin för att bidra till att stoppa överföring av virus inom ramen för ett omfattande, mångfacetterat infektionsförebyggande program.

Som komplement till användningen av ovanstående produkter inkluderar god handhygien också rätt handtvättteknik med vatten och tvål. För att uppnå en bra handtvättteknik har vi skapat riktlinjer som finns tillgängliga här, inklusive videor och affischer.


Läs mer om utbrottet av coronavirus på WHO:s webbplats: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019