Sprid dem inte vidare – stoppa dem: Förebygg infektion inför vintern

Snart är vintern här och det är viktigare än någonsin att se till det finns bra infektionsförebyggande planer och handhygien på arbetsplatsen. För vårdpersonal är det avgörande att uppmuntra både kollegor och patienter att ta en aktiv roll i förebyggande av infektioner. Frånvaro bland personalen kan bli ett problem i form av negativ påverkan på medarbetarens välbefinnande, en minskning av total kapacitet och ökade kostnader. Med detta i åtanke är det av största vikt att förhindra spridning av infektion bland både patienter och personal.

Antalet infektioner kan öka betydligt under vintermånaderna[1] och epidemier är vanliga mellan november och april varje år[2]. Det är uppenbart, att det finns en oro för infektioner och de allvarliga sjukdomar de kan orsaka – men de ekonomiska konsekvenserna av sjukfrånvaro ska inte heller underskattas[3].

 En fallstudie från ett sjukhus i Italien drog slutsatsen att 11 100 arbetsdagar gick förlorade under vintersäsongen. Det resulterade i en genomsnittlig arbetsförlust på 327 euro per person[4]. Personalfrånvaro kan leda till bristande produktivitet och ökad press och kostnader för din vårdcentral eller praktik.

Det är ingen överraskning, att vårdpersonal löper en högre risk för infektion, jämfört med personer som arbetar i andra branscher[5]: därför är det extra viktigt att se till, att du har ett effektivt infektionsförebyggande program på plats. Handhygien är en viktig del i ett infektionsförebyggande program, där händer är ett av de primära sätten att överföra infektioner[6]. Det är därför handhygienprodukter måste tillhandahållas på rätt plats och i rätt tid för att säkerställa, att de är tillgängliga för personal och besökare, när de behövs.

Rätt tid och plats

Med hänvisning till WHO:s "5 Moments for Hand Hygiene[7]" finns det en guide för när man ska utföra handhygien. Denna vägledning skiljer sig beroende på vårdmiljö, men det är viktigt, att vårdpersonal utför handhygien:

  • Före kontakt med en patient
  • Före rena/antiseptiska procedurer
  • Efter exponeringsrisk för kroppsvätska
  • Efter kontakt med patienter
  • Efter kontakt med patientens omgivning

Dessa situationer är utformade för att skydda dig själv, patienten och andra i vårdmiljön från potentiellt skadliga mikroorganismer, som finns på händerna. Om man ska tvätta eller desinficera händerna beror på graden av nedsmutsning: tvätta händerna med tvål och vatten när händerna är synligt smutsiga[8]. Läs mer om när du ska tvätta händerna och när du ska desinficera dem, här.

Rätt teknik

Ett bra hudvårdsprogram är lika viktigt som handhygien. Sjukvårdspersonal riskerar att utveckla handeksem[9], och irriterad hud anses vara en av huvudorsakerna till bristande efterlevnad av riktlinjerna för handhygien[10]. Därför måste vi öka medvetenheten om de korrekta handhygienteknikerna och rutinerna för att säkerställa att din personal desinficerar eller tvättar i rätt ögonblick, samt ser till att huden är återfuktad.

Det är också viktigt att uppmuntra personalen att använda fuktgivande krämer under raster och i slutet av dagen. Här på SC Johnson Professional visar vår forskning, att det är vanligt, att stor del av vårdpersonalen använder sina egna personliga tuber med fuktgivande kräm[11]. Dessa krämer har dock designats för allmänheten som produkter för personlig vård, snarare än för att möta behoven hos professionella, som arbetar inom vården. Här behövs mer riktad hudvård, eftersom huden ofta utsätts för extra stress på grund av frekvent handtvätt och många vanliga krämer inte är framtagna för att klara detta. Därför rekommenderar vi, att vårdpersonal använder professionella krämer framtagna speciellt för vårdmiljöer[12].

Handhygien behöver en enad front

Om god handhygien ska vara en effektiv parameter i ett infektionsförebyggande program måste alla besökare, patienter och personal göra sitt och vara medvetna om bästa metoder för att uppnå det här. Enligt WHO[13] kan vårdpersonal, som inte känner att de enkelt kan utföra handhygien vid rätt tidpunkt och med rätt produkter, känna, att arbetsgivaren eller arbetsplatsen inte värdesätter varken deras eller patienternas säkerhet.

När vi går in i vintermånaderna, kan antalet infektioner öka och både din personal och besökare kan bli mer sårbara. Du kan kontakta [oss/SC Johnson Professional] för mer information om vad vi kan erbjuda dig och våra handhygienlösningar som är speciellt anpassade för dina medarbetare och patienter.

 


[10] Impact of hand sanitiser format and dose amount on its sensory properties and acceptability for improving hand hygiene compliance, Journal of Hospital Infection

Related news