Dispensrar för Solopol® GFX

Available options:

Produktbeskrivning

Dispensrar för Solopol® GFX

Dispensrar som används med Solopol® GFXTM patroner. En väl testad, patenterad skumpumpsteknologi används som anpassats för arbetsplatser med hög förbrukning av handrengöring.

 • Alla SC Johnson Professional dispensrar för arbetsplatsen har en BioCote®-skyddad tryckknapp - Biocote® silverjonteknologi reducerar effektivt bakterier, mögel och svampar på ytan av den Biocote®-behandlade dispenserknappen inom 2 timmar och uppnår en minskning på upp till 99,99 % under en 24-timmarsperiod. Biocote® behåller sitt antimikrobiella skydd under hela dispenserknappens livstid och kommer inte att slitas eller tvättas bort. Biocote®-teknologin är inte en ersättning för god handhygien.
 • Universal design - Enkel att förstå av alla i syfte att öka regelbunden användning i flerspråkiga miljöer
 • Exakt dosering genom att trycka knappen hela vägen - Vid full aktivering av tryckknappen ges exakt den mängd produkt som behövs, vilket ger kontroll över konsumtionen och minskar spillet. Förhindrar onödigt extra tryck och därigenom överanvändning av produkten.
 • Livstidsgaranti - Denna garanti gäller under Solopol® GFX™ d dispenserns hela livslängd. Denna garanti gäller endast i Europeiska unionen, Storbritannien och Irland och endast så länge dispenserna uteslutande har använt SC Johnson Professional-produkter. Fler villkor finns på: https://www.scjp.com/en-gb/guarantee
 • Hygieniska, lufttäta patroner - Patronen ultraljudförseglas under tillverkning för att skydda produkten och pumpen är designad för att förhindra att luft tränger in i patronen under användning och därmed minimera risken för extern kontaminering.
 • Minimera spill - Patroner är utformade för att tryckas ihop under användning och minimera produktspill
 • Lättskött - Enkel att rengöra, snabb att fyll på.
 • Färgkodad - Gör det enkelt att identificera den rätta produkttypen för att säkra korrekt användning.
 • “Tittfönster” - Indikerar närvaron av en patron.
 • Tidsbesparande - Patron går att byta snabbt och enkelt och minimerar tiden som läggs på underhåll och relaterade kostnader.
 • Säker låsmekanism - Unik låsmekanism för att förhindra obehörig åtkomst.
 • Batterifri - Dispensrarna är utan batterier, vilket minskar kostnaderna och risken för förorening av deponier.
 • HACCP International certifierad - Produkten och dess dispenser har certifierats av HACCP International som livsmedelssäkra handhygienprodukter lämpliga att använda på platser som arbetar i enlighet med ett HACCP-baserat livsmedelssäkerhetsprogram med zonklassificering (stänk- eller spillzon). Detta innebär att produkterna är lämpliga att använda på platser där man hanterar livsmedel som i kök, tillverkningsområden och bearbetningsområden, men är inte lämpliga att använda vid direktkontakt med livsmedel eller med föremål som kommer i kontakt med livsmedel. HACCP Internationals bedömning och certifiering är strikt begränsad till livsmedelssäkerhet eller ett HACCP-baserat livsmedelssäkerhetsprogram. Även om HACCP International har varit ytterst noggrann i sin bedömning av produkten (produkterna) eller tjänsten (tjänsterna) som beskrivs här kan HACCP International inte garantera att alla säkerhetsrisker vid varje tillämpning har identifierats. Det finns ingen garanti eller antydan om garanti i detta uttalande.
Detaljer

Detaljer

Recommended for sectors

 • Industri
 • Livsmedel
 • Autobranschen

Category

 • Dispensrar och tillbehör

Patenter

SKU GF3LDWHSC
Worldwide Patents Pending
 • AU2011253813B2
 • BR122016010088B1
 • CA2759777C
 • CN102357027B
 • HK1166939A1
 • JP5717666B2
 • MX308521B
 • NZ586011B
 • US8281958
 • US8002151
 • AU2013203109B2
 • JP2015523403A
 • SG11201500828YA
 • AU2015258718B2
 • CN106458566B
 • RU2016147546A
 • US9718069
SKU GF3LDB
Worldwide Patents Pending
 • AU2011253813B2
 • BR122016010088B1
 • CA2759777C
 • CN102357027B
 • HK1166939A1
 • JP5717666B2
 • MX308521B
 • NZ586011B
 • US8281958
 • US8002151
 • AU2013203109B2
 • JP2015523403A
 • SG11201500828YA
 • AU2015258718B2
 • CN106458566B
 • RU2016147546A
 • US9718069
Relaterade produkter

Relaterade produkter