Spred det ikke, stop det: Infektionsforebyggelse denne vinter

Med vintermånedernes komme er det vigtigere end nogensinde at sikre, at planer for god infektionsforebyggelse og håndhygiejnefaciliteter er på plads i din facilitet. For sundhedspersonale i lokalsamfundet er det afgørende at opmuntre både personale og patienter til at tage en aktiv rolle i infektionsforebyggelse. Personalefravær kan være et reelt problem i form af negativ indvirkning på den enkelte medarbejders velbefindende samt en reduktion af din kapacitet og dermed forbundne øgede omkostninger. Med dette i tankerne er det altafgørende at forhindre spredning af infektion blandt dine patienter og personale.

Tilfældene af infektioner kan stige markant i vintermånederne[1], og epidemier kan hvert år være almindelige mellem november og april[2]. Det er indlysende, at der er en bekymring omkring infektioner og de alvorlige sygdomme de kan forårsage – men de økonomiske konsekvenser, der er i forbindelse med sygefravær, skal heller ikke undervurderes[3].

 Et casestudie fra et hospital i Italien konkluderede, at der gik 11.100 arbejdsdage tabt i løbet af vintersæsonen, hvilket resulterede i et gennemsnitligt arbejdstab på €327 pr. person[4]. Personalefravær kan føre til manglende produktivitet og øget pres og omkostninger for dit sundhedscenter eller praksis.

Det er ingen overraskelse, at sundhedspersonale har en højere risiko for infektion sammenlignet med raske voksne, der ikke arbejder indenfor sundhedspleje[5]; det er derfor særligt vigtigt, at du har et effektivt program til infektionsforebyggelse på plads. Håndhygiejne er en kritisk del af en institutions program for infektionsforebyggelse; hænderne er en af de primære måder at overføre infektion på [6]. Det er grunden til, at essentielle håndhygiejneprodukter skal være til rådighed på det rigtige sted og tidspunkt for at sikre, at de er tilgængelige for personale og besøgende, når der er behov for dem.

Rette tid og rette sted

Med henvisning til Verdenssundhedsorganisationens (WHO) '5 Moments for Hand Hygiene'[7] er der en vejledning for, hvornår man helt præcist skal udføre håndhygiejne. Denne vejledning er forskellig afhængig af sundhedsmiljøet, men det er afgørende, at sundhedsprofessionelle udfører håndhygiejne:

  • Før kontakt med en patient
  • Før rene/antiseptiske procedurer
  • Efter eksponeringsrisiko for kropsvæske
  • Efter kontakt med en patient
  • Efter kontakt med patientens omgivelser

Disse situationer er designet til at hjælpe med at beskytte dig selv, patienten og de andre i sundhedsplejemiljøet mod potentielt skadelige mikroorganismer, der bæres på hænderne. Hvorvidt man skal vaske eller desinficere hænderne, afhænger af graden af tilsmudsning; som en regel skal du vaske dine hænder med sæbe og vand, når hænderne er synligt snavsede[8]. Læs mere om hvornår du skal vaske hænder og hvornår du skal desinficere dem her.

Den rigtige teknik

Et godt hudplejeprogram er ligesom håndhygiejne afgørende. Sundhedspersonale er i risiko for at udvikle håndeksem[9], og irriteret hud anses for at være en af hovedårsagerne til manglende overholdelse af retningslinjerne for håndhygiejne[10]. Bevidstheden om de korrekte håndhygiejneteknikker og rutiner bør øges for at sikre, at dit personale desinficerer eller vasker hænder på det rigtige tidspunkt, samt sikre at deres hud er tilpas velkonditioneret.

Det er desuden vigtigt at opfordre personalet til at bruge fugtgivende cremer i pauser og sidst på dagen. Her hos SC Johnson Professional viser vores forskning, at det er almindeligt for mange sundhedspersonaler at bruge deres egen personlige tube med fugtgivende creme[11]. Imidlertid er disse cremer designet til den brede offentlighed som produkter til personlig pleje, snarere end til at imødekomme behovene hos den professionelle, der arbejder inden for et medicinsk, sundhedsfagligt miljø. Her er behov for mere målrettet hudpleje, især da huden ofte belastes ekstra på grund af hyppig håndvask, og mange forbrugercremer er ikke designet til at håndtere dette. Derfor anbefales det, at sundhedspersonale bruger professionelle cremer, der er formuleret specifikt til sundhedsfaglige miljøer[12].

Håndhygiejne kræver en fælles front

Hvis god håndhygiejne skal udgøre en effektiv parameter i et infektionsforebyggende program, skal alle besøgende, patienter og personale gøre deres del og være opmærksomme på bedste praksis.

Hvis sundhedspersonale ikke føler sig støttet i at udføre håndhygiejne på de rigtige tidspunkter med de rigtige produkter, er de ifølge WHO[13] mere tilbøjelige til at føle, at deres organisation eller facilitet ikke værdsætter deres egen eller deres patienters sikkerhed.

I vintermånederne kan antallet af infektioner stige, og dine medarbejdere og besøgende kan blive mere sårbare. Du kan kontakte [os/SC Johnson Professional] for at finde ud af mere om vores oplysningskampagner, gratis ressourcer og vores håndhygiejneløsninger, specielt tilrettet din facilitet.

 


[10] Impact of hand sanitiser format and dose amount on its sensory properties and acceptability for improving hand hygiene compliance, Journal of Hospital Infection

Related news