Utmaningen

Tänk om vi kunde arbeta tillsammans för att förbättra livsmedelssäkerhet och 
TA HAND OM MEDARBETARE

FCTC_logo bigger 2.png

Varje år blir över 23 miljoner personer sjuka i Europa efter att ha åtit kontaminerade livsmedel och 5000 personer dör1.

Personalens handhygien är avgörande för att minska risken för korskontaminering under varje steg från tillverkning till tallrik. 
Detta innebär att man håller en hög standard på renlighet och följer den strikt. Korskontaminering av livsmedel och dermatit kan störa produktionen: varumärken och företag kan lida allvarliga, oåterkalleliga skador på sitt rykte, vilket i sin tur medför andra kostnader.

För att möta dessa specifika behov har SC Johnson Professional® utvecklat en expertis för att implementera skräddarsydda hudvårdslösningar som också stödjer livsmedelssäkerhet.

 

1The burden of foodborne diseases in the WHO European region, World Health Organization 2017.

Korskontaminering i livsmedelsindustrin - ett osynligt hot

89%

av utbrotten med kontaminerade livsmedel överfördes smittämnen till mat via personalens händer2

39%

av personalen tvättar inte händerna efter att ha varit på toaletten, och 53 % tvättar inte händerna innan de tillagar mat3

9.82milj. €

kostar återkallade livsmedel i genomsnitt företag i direkta kostnader4

2Guzewich. J. and M. Ross, 1999, Evaluation of risks related to microbiological contamination of ready-to-eat food by food preparation workers and the effectiveness of interventions to minimise those risks.
3L. Ackerley. The Journey of the Germ: Perspectives in Public Health, Nov 2015, Vol 135 No 6.  4Food Marketing Institute and the Grocery Manufacturers Association https://www.food-safety.com/articles/2542-recall-the-foodindustrys-biggest-threat-to-profitability

Skapa rätt förhållanden för att uppmuntra personalen
att göra sitt bästa

Minska risken för KORSKONTAMINERING
och PRODUKTÅTERKALLELSER av livsmedel

SCJP0156_SAN1LDS_EN_PIU_LP_FOOD.jpg

10 HACCP INTERNATIONAL
certifierade4 produkter

TA HAND OM
personalen

SCJP0162_RES1LDS_EN_PIU_LP_FOOD.jpg

Parfymfri
Färgämnesfri
Skin Hypoallergenic
ECARF-certifierad5

Inför KOSTNADSEFFEKTIVA
Hudvårdslösningar

Food Processing - Image 3

OxyBAC® EXTRA
BARA 1 TRYCK behövs för effektiv handrengöring
(EN 1499 30 sec/1.5ml)

 
4Produkten och dess dispenser har certifierats av HACCP International som livsmedelssäkra handhygienprodukter lämpliga att använda på platser som arbetar i enlighet med ett HACCP-baserat livsmedelssäkerhetsprogram med zonklassificering (stänk- eller spillzon). Detta innebär att produkterna är lämpliga att använda på platser där man hanterar livsmedel som i kök, tillverkningsområden och bearbetningsområden, men är inte lämpliga att använda vid direktkontakt med livsmedel eller med föremål som kommer i kontakt med livsmedel. HACCP Internationals bedömning och certifiering är strikt begränsad till livsmedelssäkerhet eller ett HACCPbaserat livsmedelssäkerhetsprogram. Även om HACCP International har varit ytterst noggrann i sin bedömning av produkten (produkterna) eller tjänsten (tjänsterna) som beskrivs här kan HACCP International inte garantera att alla säkerhetsrisker vid varje tillämpning har identifierats. Det finns ingen garanti eller antydan om garanti i detta uttalande.

5Produkten är framställd för känslig hud med en sammansättning som minskar dess allergiframkallande potential*:
Oparfymerad och färgfri - Perfekt för personer som är känsliga för parfym och färg, och som föredrar produkter som inte innehåller detta.
Skin Hypoallergenic – Produkten har bedömts av oberoende hudläkare för att verifiera att produkten har mycket låg allergiframkallande potential.
ECARF certified - Produkten uppfyller European Centre for Allergy Research Foundations (ECARF) kriterier för god tolerans av känslig hud. Se http://Ecarf-siegel.org/en/about-seal
*Det finns ingen garanti för att produkten helt utesluter risken för en allergisk reaktion. Allergiker ska alltid kontrollera ingredienslistan innan de använder produkten.

Vår lösning
AdobeStock_608251904_LP_FOOD 1.jpg

För SC Johnson Professional® handlar ”omsorg” inte bara om renhet.

Vi har över 80 års erfarenhet inom yrkesmässig hudvård och vi vet att byggarbetare är mer benägna att använda produkterna om de genast upplever fördelarna.

SC Johnson Professional® fokuserar inte bara på att hålla huden frisk utan även på livskvaliteten på arbetet. Det handlar om hur produkterna känns och luktar, hur lätta och praktiska de är att använda samt hur bra de fungerar. Allt detta uppmuntrar anställda till att följa hygien- och säkerhetsregler.

AdobeStock_608251904_LP_FOOD 1.jpg
Få ett gratis prov

Få ett gratis prov och behovsanalys genom att fylla i formuläret