Som en del av ett familjeföretag som är engagerat i att skapa en bättre värld vill vi hjälpa dig att uppnå dina hållbarhetsmål. Våra innovativa produkter och program är utformade för att hjälpa dig att skapa säkra och hälsosamma miljöer för människor du ansvarar för, men på ett hållbart sätt för att “Använda mindre. Slösa mindre. Återvinna mer.” 


Utmaningar för organisationer

Hållbarhet är en stor utmaning för företag

Många organisationer har policyer och strategier på plats för att bli mer hållbara. Utmaningen är att göra insatser som gör det möjligt att göra verkliga framsteg. Alla ansträngningar för att bli mer hållbara är bra, oavsett hur stora eller små de är. Men att göra saker bättre i vardagen är enkelt och kan ackumuleras för att få en betydande inverkan på stödet till de globala målen för hållbar utveckling. Det viktiga är att kombinera den kollektiva effekten av dessa ansträngningar med en kontinuerlig strävan efter att uppnå mer för att skapa verklig positiv förändring.

BWS 3 column images pages2.jpg

Använda mindre 

Att stänga av lampor, värme och aircondition, köpa mer effektiva rengöringsprodukter, använda handtvål som kräver mindre vatten för handtvätt och köpa förnybar energi kan alla ha en positiv inverkan på din dagliga energiförbrukning.

IBERIA_BWS 3 column images 2-2.jpg

Slösa mindre

Att bli papperslös, uppmuntra anställda att använda återanvändbara flaskor och förpackningar, köpa rengöringsprodukter som inte slösar med kemikalier, vatten och förpackningar under användningen är bara några av de många sätt på vilka du kan minska mängden avfall som hamnar på soptippen.

SCAND_BWS 3 column images3.jpg

Återvinna mer

Tillhandahålla förpackningsmaterial som enkelt kan återvinnas efter användning och använda återvunnet material i förpackningar för att bidra till att skapa cirkularitet. Att installera särskilda återvinningsområden med tydligt märkta soptunnor bidrar till att främja hållbara vanor på arbetsplatsen.


Better business. Better world.

Att jobba med hållbarhet kan ge många fördelar för ditt företag och bidra till att bygga en bättre, mer hållbar värld.

PT_BWS 2 column section 3-3.png
 • Minska kostnader 

  Genom att använda hållbara metoder och produkter kan du minska energi-, avfalls- och vattenförbrukningen och öka ditt resultat.

 • Efterlevnad av lagstiftning 

  Företag runt om i världen omfattas av strängare obligatoriska miljö-, sociala och styrningsregler (ESG).

 • Förbättra rekrytering och retention

  Företag som prioriterar hållbarhet attraherar och behåller duktiga medarbetare.

 • Stärka varumärkets anseende och lojalitet

  Kunderna föredrar organisationer som är engagerade i hållbarhetsfrågor.

 • Skapa en bättre framtid 

  Hållbarhet är ett delat ansvar. Att integrera hållbarhetsmål i din strategi kommer att driva innovation och bidra till att bygga en mer hållbar framtid. 

 • Reducera risker

  Att implementera en hållbarhetsstrategi med tydliga mål kommer att minska negativ påverkan på ryktet.

Use less. Waste less. Recycle more.
BWS background 14.jpg
Use Less. Waste Less. Recycle More Logo one line 1.png
BWS background 10.jpg

På SC Johnson Professional är det de dagliga sysslor.

Vårt syfte är att hjälpa till att förbättra hur du gör vardagliga saker. Genom att använda våra specialiserade produkter för hudvård, hygien och ytrengöring varje dag, kompletterat med våra användarfokuserade program för bästa praxis, kan du använda mindre, slösa mindre och återvinna mer. Våra noggrant utvecklade produkter och dispensersystem, som stöds av våra program och processer, är utformade för att göra det möjligt för dig att skapa säkra och hälsosamma miljöer för de människor du ansvarar för, men att göra det på ett hållbart sätt.

BWS background 10.jpg
BWS background 10.jpg

Organisationer som din och vår har ett grundläggande ansvar att agera som ledare inom miljömässigt och socialt ansvar.

Tillsammans kan vi göra skillnad för att uppnå våra hållbarhetsmål och använda mindre, slösa mindre och återvinna mer för en bättre värld.


BWS background 6.jpg

SC Johnson. A family company, at work for a better world

I mer än 130 år har SC Johnson drivits av samma mål som familjer runt om i världen: att göra världen till en bättre plats för nästa generation. 
En värld som är hållbar, transparent och hälsosam, med fler möjligheter för alla.

Varje år sedan 1937 har SC Johnson donerat 5 % av sin vinst före skatt till välgörenhetsorganisationer som, precis som vi, vill bidra till att skapa en bättre värld.

Att arbeta för en bättre värld är inte något vi säger, det är något vi gör varje dag. För mer information, klicka här för att läsa SC Johnson Better World Accountability Report 2023.

Vårt DNA

Hållbarhet är en del av vårt DNA 

Genom att samarbeta med oss kan ni dra nytta av vårt strategiska tillvägagångssätt för att uppnå era hållbarhetsmål.

Vetenskapsbaserad

Vår omfattande hållbarhetsstrategi bygger på vetenskap, vilket innebär att allt vi gör backas upp av bevis och data, så att du kan lita på hur våra produkter och program kan hjälpa din organisation. Vår strategi är särskilt inriktad på att minska användningen av plast och att använda vetenskapligt baserad kemi för att kontinuerligt förbättra våra produkter genom att välja ingredienser som bättre skyddar människors hälsa och miljön.

SCAND_BWS 2 column section1-22.png

Plast: 

De flesta av våra produktförpackningar och dispensrar är tillverkade av olika plastmaterial. Vår strategi är att minska plastinnehållet i våra produkter, använda återvinningsbar plast och öka vår användning av återvunnen plast.

BWS 2 column section2-32.jpg

Kemi:

Vi levererar högkvalitativa sammansättningar som lever upp till våra strikta standarder för hälso- och miljöpåverkan. Vi erbjuder produktalternativ i hela vår produktportfölj, särskilt skumprodukter, som gör att kunder kan använda mindre, slösa mindre och återvinna mer.

BWS background green v5.png
BWS 3 column images icons 7-124.jpg

Vår europeiska tillverkningsanläggning i Denby, Storbritannien, använder 100% förnybar elenergi.

BWS 3 column images icons 7-125.jpg

Vi utvecklar produkter och program som kan minska både ditt avfall och vårt eget. Vi har åtagit oss att säkerställa att avfall från vår tillverkningsverksamhet inte hamnar på soptippen och vid vår tillverkningsanläggning i Denby, Storbritannien skickar vi inget avfall till soptippen.

BWS 3 column images icons 7-123.jpg

Vi anser att öppenhet om vad som finns i våra produkter är en förutsättning för att du ska kunna fatta välgrundade beslut för de människor som du ansvarar för. Alla anspråk som vi gör om våra produkter stöds och valideras av forskning och data.


SCAND_BWS 2 column section1-2.png

Vi erbjuder skräddarsydda lösningar 

Vi förstår att alla organisationer är olika.

Vi kommer att arbeta direkt med dig för att implementera våra pålitliga produkter och användarorienterade program med bästa praxis, uppbackade av vår omfattande strategi och tillverkningsprocesser, som uppfyller dina specifika behov och passar in i din miljö.

På så sätt kan ni skapa säkra och hälsosamma miljöer och ge de människor du ansvarar för möjlighet att använda mindre, slösa mindre och återvinna mer.

Så att du kan uppnå dina hållbarhetsmål och bidra till att skapa en bättre värld. 

Din försäkran om vad vi gör

Vi har erhållit oberoende miljöcertifieringar från erkända och pålitliga organisationer för våra produkter och tillverkningsprocesser.

Vår viktigaste europeiska tillverkningsanläggning i Denby, Storbritannien, är GMP-certifierad och certifierad enligt de internationella standarderna ISO 9001, ISO 14001 och ISO 50001. Anläggningen i Denby tilldelades också guldmedalj av Ecovadis, en av världens ledande leverantörer av en evidensbaserad bedömning av företagens sociala ansvar och hållbarhet. Guldmedaljen placerar Denbyföretaget bland de 5 % bästa av över 125 000 företag som utvärderats av Ecovadis i mer än 175 länder.

Många av våra produkter är certifierade med EU:s miljömärke för minskad miljöpåverkan under hela livscykeln, från utvinning av råmaterial till produktion, användning och avfallshantering. Det är ett europeiskt märkningssystem som många organisationer använder proaktivt när de väljer sina rengörings- och hygienprodukter.

SCAND_BWS 2 column section2.png

References:
1. Our Denby, UK facility is certified Gold by Ecovadis. Ecovadis is a world leading provider of an evidence-based rating of CSR & Sustainability for companies. The rating covers environmental, social and ethical factors.
2. Many of our products are EU Ecolabel certified to have a reduced environmental impact through its life cycle, from extraction of raw materials through to its production, use and disposal.


 

Under hela resan med SC Johnson Professional®-produktlösningar finns det många fakta som stöder att använda mindre, slösa mindre och återvinna mer.

SCAND_BWS Hotspot image-SE

 

Tillsammans kan vi alla använda mindre, slösa mindre och återvinna mer

Vi arbetar för en bättre värld och vi vill stödja dig på din resa också. Kontakta oss idag om du vill veta mer om hur vi kan hjälpa dig att använda mindre, slösa mindre och återvinna mer.

Kontakta oss
SCJP1389_4005049_4005052_PIU_EU_LP1.jpg