Global Handwashing Day 2022: Undersøgelse afslører bekymring over hygiejnestandarder i offentlige bygninger

En YouGov-undersøgelse bestilt i september af SC Johnson Professional for at bruges i forbindelse med Global Handwashing Day har vist, at hygiejnestandarder i offentlige faciliteter og arbejdspladser muligvis ikke lever op til brugernes forventninger. Desuden blev det konstateret, at de fleste stadig foretrækker at se synlige håndhygiejneløsninger ved indgange til offentlige rum. Resultaterne afslørede også, at folk nu er mindre tilbøjelige til at hilse med et håndtryk, kram eller kys end før pandemien.

Med udgangspunkt i Global Handwashing Days tema 'Uniting for Universal Hand Hygiene', besluttede SC Johnson Professional sig for at undersøge disse udtalelser om vigtige hygiejnespørgsmål, når du er væk fra hjemmet på arbejdspladser og offentlige steder. De gav YouGov til opgave at undersøge et repræsentativt udvalg af voksne i tre europæiske lande med i alt 5.357 respondenter fra Storbritannien, Tyskland og Frankrig.

Hygiejne i det offentlige rum – bliver forventningerne indfriet?

48% af de adspurgte var bekymrede for, at hygiejnestandarderne i offentlige bygninger og arbejdspladser ikke var så gode, som de burde være – kun 12 % angav, at de slet ikke var bekymrede. Ved opdeling efter land udtrykte 42% af de adspurgte i Tyskland bekymring, hvilket steg til 51% i Frankrig og 52% i Storbritannien.

Ydermere sagde over halvdelen af ​​de adspurgte, at de stadig i dag foretrak at se hånddesinfektion tilgængelig ved indgangene til offentlige bygninger og arbejdspladser. I gennemsnit foretrak 56% af alle adspurgte at se det tilgængeligt, fra 50% af de voksne foretrækker dette i Tyskland, stigende til 58% i Storbritannien og 63% i Frankrig.

Sammen med masker og social afstand var placeringen af hånddesinfektion en af ​​de mest synlige ændringer set under pandemien; hånddesinfektion var tilgængelige på centrale steder i mange offentlige bygninger. Det fremgår tydeligt af resultaterne, at mange mennesker stadig gerne vil se hånddesinfektion i offentlige rum i en post-pandemisk verden. Disse resultater sætter fokus på behovet for handlinger, der skal tages af facilitets- og bygningsledere for at hjælpe folk med at føle sig mere sikre på, at hygiejnestandarder lever op til deres forventninger.

’Meet and greet’: Næsten 1 ud af 2 personer har ændret adfærd

Den samme undersøgelse afslørede, at pandemien har påvirket, hvor sandsynligt det er, at folk hilser på hinanden fysisk. Samlet set er 45% af voksne nu mindre tilbøjelige til at hilse på nogen med et håndtryk, kram eller kys; denne konklusion afspejlede sig på tværs af de tre adspurgte lande (Storbritannien 44%, Frankrig 47%, Tyskland 46%).

Måden, vi hilser på hinanden på, varierer meget historisk og på tværs af kulturer, men et fælles tema er nærhed og fysisk kontakt[1]. Resultater tyder på, at de adspurgte fortsat er forbeholdne omkring denne nærhed og kontakt og har ændret deres adfærd som følge heraf. Synlige hygiejnestandarder, for eksempel tilstedeværelsen af hånddesinfektion ved indgange til offentlige rum, kan hjælpe folk til at føle sig mere trygge i forhold til fysiske hilsener, på samme måde som de var før pandemien.

Alder er en faktor

Resultaterne afslørede, at en respondents alder også påvirker deres syn på hygiejne. Yngre aldersgrupper udtrykte bekymring for, at hygiejnestandarderne ikke var så gode, som de burde være i offentlige bygninger og arbejdspladser (18-24, 39%), men med stigende alder, steg denne opfattelse til 54% hos 55-årige og derover. Ikke nok med det, så var ældre aldersgrupper mere tilbøjelige til at foretrække tilstedeværelse af hånddesinfektion ved indgangen til bygninger og arbejdspladser (63% mod 45% af 18-24-årige) og er nu mindre tilbøjelige til at hilse med et kram, kys eller håndtryk (52% er mindre tilbøjelige sammenlignet med 36% af de 18-24-årige).

Målrettet Hygiejne: Handling i offentlige rum

Dr. John Hines, SC Johnson Professionals globale RD&E-direktør, kommenterede resultaterne af undersøgelsen: "Denne undersøgelse viser, at hygiejnebevidstheden og forventningerne til tilgængeligheden af ​​hygiejneprodukter fortsat er høje. Som individer er forbedring af håndhygiejneadfærd en nem måde at reducere risikoen for infektioner og hjælpe med at skabe sunde omgivelser. Simple handlinger som f.eks. at desinficere hænder, når man går ind i en offentlig bygning eller efter berøring af fælles overflader, kan gøre en kæmpe forskel.

På Global Handwashing Day vil vi være sammen om universel håndhygiejne, ved at hjælpe med at understrege over for dem, der er ansvarlige for hygiejne i offentlige bygninger og arbejdspladser, de enkle trin de kan tage for at hjælpe med at fremme god håndhygiejnepraksis. Vi opfordrer bygningsejere, forvaltere og brugere til at sætte håndhygiejne højt på dagsordenen og fortsætte med at fremme god hygiejneadfærd.

For eksempel hjælper det fortsat at stille hånddesinfektion til rådighed ved indgange – en af højrisikosituationerne for overførsel af bakterier. Vores program til Målrettet Hygiejne er skabt for at hjælpe med at gøre det muligt for bygningsejere og ledere at målrette de 8 nøglesituationer, hvor risiko for overførsel af mikroorganismer er størst, og for at øge bevidstheden om, hvordan fremme af god hygiejnepraksis på disse tidspunkter kan hjælpe med at skabe tryggere omgivelser."

Få mere at vide om SC Johnson Professionals program til Målrettet Hygiejne her.

Alle tal, medmindre andet er angivet, er fra YouGov Plc. Samlet stikprøvestørrelse var 5357 voksne i Storbritannien, Tyskland og Frankrig. Feltarbejde blev udført mellem 23. - 28. september 2022. Undersøgelsen blev udført online. Tallene har fået en jævn vægtning for hvert land for at give en 'gennemsnitlig' værdi.

 

Om SC Johnson og Global Handwashing Partnership

SC Johnson har siddet i Global Handwashing Partnerships styregruppe siden 2020. SC Johnson Professional er SC Johnsons håndhygiejneeksperter og forsyner partnerskabet med ekspertise, erfaring og dokumentation, som er med til at forme partnerskabets arbejde.

Om Global Handwashing Partnership

Global Handwashing Partnership er en koalition af internationale interessenter, der arbejder eksplicit for at fremme håndvask med sæbe og anerkender håndhygiejne som en søjle i international udvikling og folkesundhed. Styrekomitéens medlemmer omfatter: FHI 360, London School of Hygiene & Tropical Medicine, Procter & Gamble, SC Johnson, UNICEF, USAID, Verdensbanken og World Vision.

Related news