Stå sammen om universel håndhygiejne til Global Handwashing Day 2022

Global Handwashing Day d. 15. oktober er en mulighed for os alle til at stå sammen i erkendelse af vigtigheden af håndhygiejne verden over. På initiativ af Global Handwashing Partnership er den årlige mærkedag dedikeret til at øge bevidstheden om vigtigheden af ​​håndvask med sæbe som en effektiv og overkommelig måde at hjælpe med at forebygge sygdom og redde liv [1]. Temaet for Global Handwashing Day 2022 er 'Unite for Universal Hand Hygiene', en påmindelse om, at vi alle kan gøre vores del, når det kommer til at opmuntre til god håndhygiejneadfærd.

Global Handwashing Partnership er en samling af internationale interessenter, og SC Johnson er stolt af at være medlem af styregruppen. Partnerskabet bringer os sammen med andre nøglespillere, herunder statslige instanser, multilaterale organisationer, ikke-statslige organisationer, akademiske institutioner og kommercielle organisationer som os selv. Sammen støtter vi partnerskabet ved at tage fat på vigtige emner relateret til folkesundhed og håndvask samt hjælper med at igangsætte vigtig kommunikation, som kan være medvirkende til globale forandringer.

Håndvask med sæbe er en nem og effektiv metode til at hjælpe med at forebygge infektioner; forbedring af adgangen til håndvaskefaciliteter og hygiejneadfærd kan potentielt skabe store sundhedsmæssige fordele verden over. Forbedret håndvask kan føre til et fald i tab af liv og sundhedsomkostninger samt en stigning i produktiviteten [2] i både lav- og højindkomstlande rundt om i verden.

Vores arbejde med partnerskabet

Partnerskabet trækker på medlemmernes ekspertise og erfaring til at foreslå praktiske løsninger til sundhedsproblemer rundt om i verden. Et eksempel på partnerskabets indsats omfatter arbejdet med organer som Verdenssundhedsorganisationen (WHO) for at skabe retningslinjer for håndhygiejne i offentlige faciliteter og lokalsamfund.

Vi mener, at håndvask med sæbe og generel bedre håndhygiejne har potentialet til at opbygge global sundhed og økonomisk modstandskraft mod spredning af infektioner. Covid-19-pandemien bragte helt ny opmærksomhed på håndhygiejne [3], og det er bydende nødvendigt, at læringen herfra bliver udnyttet.

Siden indgåelse i partnerskabet i 2020, har SC Johnsons rolle været at yde erfaring og ekspertise til at understøtte udviklingen af ​​bedste praksis globalt. SC Johnson Professional har på vegne af SC Johnson påtaget sig en ledende rolle ved at bidrage med specifikke erfaringer, data og videnskabelige beviser fra undersøgelser, men også fra kundeinteraktioner i den virkelige verden. Som en global leverandør af professionelle hudpleje- og rengøringsløsninger kan SC Johnson Professional give indsigt i, hvilken indflydelse dårlig håndhygiejne kan have på fx arbejdspladser og skoler. Partnerskabet anerkender vigtigheden af ​​at fremme adfærdsændringer i disse rum, og gennem deltagelse i styregruppen har SC Johnson og SC Johnson Professional støttet udviklingen af ​​tænketanke til at håndtere håndhygiejne i offentlige faciliteter, arbejdspladser og skoler.

Dr. John Hines, SC Johnson Professionals globale RD&E-direktør, arbejder tæt sammen med Global Handwashing Partnership-styregruppe. "Siden vi blev medlemmer af styregruppen for Global Handwashing Partnership, har vi været involveret i en række vigtige diskussioner med andre medlemmer om at tilskynde til bedste praksis for håndhygiejne og adfærdsændring. Ved at skabe tænketanke og samle nøgleinteressenter har partnerskabet været i stand til at styre samtalen omkring håndhygiejne på skoler, arbejdspladser og offentlige faciliteter,” udtalte John.

Ron Clemmer, sekretariatsdirektør for Global Handwashing Partnership tilføjede: "Det partnerskab, vi har med SC Johnson, er i høj grad et samarbejde. De har været medvirkende til at hjælpe os med at styre afgørende diskussioner omkring håndhygiejne i offentlige rum.

"I Global Handwashing Partnership arbejder vi meget tæt sammen med organisationer som UNICEF og WHO, så det er afgørende for os, at vores styregruppemedlemmer har den rigtige erfaring, er eksperter inden for deres felt, og at vi deler fælles mål - SC Johnson, og i særdeleshed SC Johnson Professional, opfylder præcis dette og har givet uvurderlig indsigt gennem det sidste år."

Sammen om universel håndhygiejne

SC Johnson er fælles om troen på vigtigheden af universel håndhygiejne. At øge bevidstheden om god håndhygiejneadfærd uden for hjemmet er afgørende for at bryde infektionskæder, og ved at øge denne bevidsthed i de lande, vi opererer i, kan vi også støtte handling over hele kloden.

John tilføjede: "Håndhygiejne er noget, der er vigtigt for os alle - infektioner diskriminerer ikke, og som individer, uanset hvor vi er, er vi alle modtagelige. At stå sammen om universel håndhygiejne betyder, at alle praktiserer de samme forebyggende foranstaltninger og passer på hinanden på samme måde over hele verden.

"Hver af os bringer et stykke af helheden – det er for eksempel ikke nok at en facility manager blot stiller desinficeringsstationer til rådighed. Vi skal fremme bevidstheden og bedste praksis, så hvert enkelt individ forstår den rolle, de har i forbindelse med håndhygiejne og i at hjælpe med at forhindre spredning af mikroorganismer."

Find vores gratis håndhygiejnematerialer og mere information om bedste praksis her.

Få mere at vide om Global Handwashing Partnership her.

 

Om SC Johnson og Global Handwashing Partnership

SC Johnson har siddet i Global Handwashing Partnerships styregruppe siden 2020. SC Johnson Professional er SC Johnsons håndhygiejneeksperter og forsyner partnerskabet med ekspertise, erfaring og dokumentation, som er med til at forme partnerskabets arbejde.

Related news