UV-strålning (i dagligt tal UV-ljus) påverkar huden och våra ögon på olika sätt. Stark UV-strålning är farlig och potentiellt skadlig för oss. Samtidigt kan vi inte klara oss utan UV-ljus, eftersom det också har ett antal viktiga och gynnsamma effekter på vår kropp och organism.

I den här artikeln hittar du svar på vanliga frågor om UV-strålning:

I slutet av artikeln hittar du vår checklista med 6 fakta om UV-strålning som är bra att känna till.

Vad är UV-strålning?

UV-strålning kallas i dagligt tal för UV-ljus. Den största mängden UV-strålning kommer från solen, som avger både synlig och osynlig strålning. Solens osynliga strålning består av dels varm infraröd strålning, dels UV-strålning som man varken kan känna eller se.

Ultraviolett ljus (UV-ljus) är alltså osynlig strålning från solen och från vissa konstgjorda ljuskällor t.ex. på en arbetsplats.

  

UV

Ultraviolett ljus (UV-strålning) är osynlig strålning från solen och från vissa konstgjorda ljuskällor. Foto: Stock

Olika typer av UV-ljus och UV-strålning

Det kommer tre olika typer av UV-strålning från solen:

 1. UVA-strålning
 2. UVB-strålning
 3. UVC-strålning

De tre typerna av UV-strålning har olika våglängd, och till jorden kommer bara UVB och UVA. De farliga UVC-strålarna når aldrig jordytan utan stoppas av jordens ozonlager och syret i atmosfären.

UVB-strålningen stoppas delvis av ozonskiktet medan UVA-strålningen tränger igenom atmosfären nästan obehindrat.

uv-stråling og ozonlaget, uva, uvb, uvc stråler

Jordens ozonskikt absorberar de olika UV-strålarna i högre eller lägre utsträckning. Foto: Stock

UV-A stråling

Den här UV-strålningen utgör cirka 95 % av den ultravioletta strålning som når jorden. UVA-strålningen passerar genom både molntäcke och glas och finns under hela året. UVA-strålning känns inte, och den kan passera genom hudens övre skikt och tränga djupt in i huden. UVA-strålar orsakar inte solbränna men producerar fria radikaler som kan orsaka cellförändringar och därmed resultera i åldrande hud, solallergi, pigmentförändringar och på lång sikt utveckling av hudcancer.

UV-B stråling

Den här UV-strålningen utgör cirka 5 % av den ultravioletta strålning som når jorden. UVB-strålningen är starkare än UVA. Den bromsas dock av molntäcke och glas och absorberas i det övre lagret av huden, vilket ger huden dess bruna färg.

Produktionen av pigment är hudens egen försvarsmekanism för att skydda sig mot strålningen. Om exponeringen för UVB-strålningen blir för stor, orsakar det hudrodnad och solbränna. Och i vissa fall kan det leda till hudcancer.

UV-C stråling

Den här UV-strålningen från solen når inte jordens yta eftersom ozonskiktet verkar skyddande. UVC-strålning kan dock uppstå på jorden i samband med svetsning.

Olika typer av UV-strålning påverkar människan på olika sätt. Foto: Stock

Fördelarna med UV-strålning

Vi hör mest om farorna och de skadliga effekterna som förknippas med UV-strålning. Men faktum är att solens UV-ljus är ett livsvillkor för alla levande organismer. Och i måttliga doser är UV-ljus viktigt för vår hälsa. Det finns nämligen ett antal positiva effekter på vår kropp och organism när vi utsätts för solens strålar:

 • Det stimulerar ämnesomsättningen.
 • Det ökar syreinnehållet i våra celler.
 • Det stärker immunförsvaret.
 • Det är viktigt för kroppens produktion av D-vitamin som behövs för att bygga upp starka ben och tänder.
 • Det påverkar vår dygnsrytm.

Kort sagt är solens strålar alltså livsviktiga för vårt allmänna välbefinnande och hälsa. Men vi måste se upp med överdriven soldyrkan.

UV-strålningens skadliga effekter

Även om vi behöver solens strålar, är det skadligt med för mycket solljus. Stora doser UV-strålning har en rad olika skadliga effekter. De kan bland annat orsaka:

 • Skador på huden
 • Skador på ögonen
 • Skadlig solbränna
 • Förtidig åldring av huden (rynkor)
 • Negativ inverkan på immunförsvaret
 • Cellförändringar
 • Hudcancer

UV-strålningen och huden

UV-strålning påverkar huden på en rad olika sätt. Vissa av dem ger bara kortvariga hudskador, medan andra är mer långvariga.

När du bränner dig i solen beror det på att huden blir irriterad. UV-strålning skapar en form av inflammation som hämmar hudens naturliga reparationsprocess. Solbrännan kan i värsta fall påverka immunförsvaret och öka risken för att utveckla hudcancer.

När du dyrkar solen uppstår nämligen snabbt cellförändringar i huden. Cellförändringar är huvudorsaken till hudcancer, både vanlig hudcancer och cancer från leverfläckar.

Därför bör du kontrollera huden regelbundet och bland annat hålla ögonen på förändringar i leverfläckarnas storlek och utseende.

Kortvariga hudskador på grund av solen

Du bör kontrollera huden regelbundet.

solen og huden

Långsiktiga effekter som hudcancer

Kontrollera förändringar i leverfläckar...  

huden og solen

Men det är inte bara solbränna som orsakar hudcancer. En rad olika faktorer spelar in och påverkar din totala risk för att utveckla hudcancer:

 • Den totala dosen av UV-strålning som du får genom livet (från både solen och konstgjorda ljuskällor som solarier).
 • Din hudtyp – Har du till exempel rött hår och ljus hud med många leverfläckar, löper du ökad risk. 
 • Hur mycket intensiv UV-strålning du utsätts för (t.ex. solbränna, solarium eller resor till destinationer med högt UV-index).
 • Hur mycket du har utsatts för UV-strålning som barn och ung, då du är särskilt utsatt.

Människans hud innehåller pigmentämnet melanin som hjälper till att blockera de skadliga effekterna av UV-strålning som träffar huden. För att skydda huden mot överdriven exponering för UV-strålning, bör du dock alltid använda en fysisk barriär på huden, som blockerar UV-strålningen. Det är dessutom viktigt att du använder en solkräm för att få bästa möjliga skydd.

Läs mer om skydd mot solen i vår artikel om solskydd

När är UV-strålningen som starkast?

Solens UV-strålning är starkast mellan kl. 12 och 15. Nästan hälften av UV-strålningen kommer mellan dessa tidpunkter. Därmed kan du undvika väldigt mycket UV-strålning genom att hitta skugga mitt på dagen.

Om du gillar solen och vill vistas i den, gör det i möjligaste mån före 12 och efter 15.

Om du inte kan undvika att vara i solen mellan 12 och 15, se då till skydda dig extra noga.

Läs mer om när du ska se upp med solen och vilka försiktighetsmått du kan vidta i artikeln om UV-index

6 fakta om UV-strålning som är bra att känna till

För att bäst kunna skydda sig mot de farliga effekterna av stora doser UV-ljus är det viktigt att vara medveten om hur och när man utsätts för UV-strålning. Det är inte bara när du ligger på stranden eller i solstolen som de farliga strålarna kan träffa dig.

UV-strålning kan varken ses eller kännas. Foto: Stock​

Tänk på följande:

 1. UV-strålning kan varken ses eller kännas.
 2. UV-strålning har inget med utomhustemperaturen att göra. Du kan till och med utsättas för stora mängder UV-strålning en iskall vinterdag eller på skidresan till Alperna.
 3. UV-strålning kan tränga igenom glest vävda tyger. En tunn t-shirt ger alltså inte ett tillräckligt solskydd.
 4. UV-strålning kan passera genom molnen. Även en molnig dag utsätts du alltså för strålning. 
 5. UV-strålning kan reflekteras från ytor som t.ex. metall, vatten och snö.
 6. UV-strålning kan passera genom glas, så även om du sitter inne eller i bilen kan du fortfarande utsättas för den.  

Mer information om UV-strålning och solskydd

Få mer kunskap och tips om UV-strålning och hur du bäst skyddar dig mot solens farliga strålar i de här artiklarna: